01 augustus 2009

Openbaar onderzoek heraanleg Turnhoutsebaan van start op 17/8

De verouderde infrastructuur van de Turnhoutsebaan tussen het Cogelsplein en de Leeuwlantstraat in Deurne zou vernieuwd worden en het centrum van Deurne opgewaardeerd om een aangename ruimte te realiseren voor bewoners, winkeliers en bezoekers. Ondertussen heeft Stad Antwerpen het definitief ontwerp van de heraanleg goedgekeurd. De volgende stap is het aanvragen van een bouwvergunning. In het kader daarvan hadden de ontwerpplannen op 3/8 in openbaar onderzoek moeten gaan maar dit werd 14 dagen uitgesteld. Een concrete startdatum voor de werken is zeker nog niet gekend wellicht wordt het het voorjaar 2010.

Het uitstel met 14 dagen van het openbaar onderzoek heeft normaal geen impact op de timing van de werkzaamheden. "Aangezien er nog geen aanbesteding gebeurde en er nog geen aannemer is aangeduid, ligt alles nog open. We houden nog altijd vast aan het voorjaar van 2010 voor de uitvoering van de werkzaamheden."

De heraanleg van de tramsporen is ondertussen wel aanbesteed. Verwacht wordt dat hieraan dit jaar nog kan worden gestart.

De totale kostprijs voor het project wordt geraamd op ruim drie miljoen euro.

Het openbaar onderzoek loopt van maandag 17 augustus tot 17 september. De ontwerpplannen kunnen ingekeken worden op het districtshuis van Deurne van 9 tot 15u of op de dienst Stedenbouwkundige Vergunningen op de Jan Van Rijswijcklaan 162 van 9 tot 12u.