16 september 2009

Wijkcirculatieplannen Deurne: infovergaderingen

Deurne-Noord, Deurne-Oost en Deurne-Centrum komen eerst aan bod.

Om een goed verkeersplan te kunnen maken, is het nodig te weten welke knelpunten er zijn en wat er eventueel moet verbeteren. Het district vraagt daarom uw inbreng voor het opstellen van het wijkcirculatieplan. Al uw aandachtspunten, bedenkingen, knelpunten en visies die kunnen helpen om de verkeersveiligheid in de wijk te bevorderen en de verkeersafwikkeling vlotter te laten verlopen, zijn welkom. Daarom wordt u vriendelijk uitgenodigd op het infomoment over het wijkcirculatieplan dat plaatsvindt op de datum die overeenstemt met uw wijk. Op basis van de opmerkingen van de buurtbewoners maakt studiebureau Tritel dan een eerste voorontwerp van een wijkcirculatieplan op. Om dit vlot te laten verlopen, nodigen we elke wijk apart uit.

Infomoment Deurne-Noord op dinsdag 6 oktober 2009 in het districtshuis van Deurne,
Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne om 19.30 uur
Infomoment Deurne-Oost op donderdag 8 oktober 2009 in het districtshuis van Deurne,
Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne om 19.30 uur
Infomoment Deurne-Centrum op maandag 12 oktober 2009 in het districtshuis van Deurne,
Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne om 19.30 uur