23 september 2009

De Standaard Online - Vogels: "bevolking niet correct geïnformeerd over Oosterweelverbinding"

Volgens Groen!-voorzitster Mieke Vogels worden de Antwerpenaren in de aanloop naar de volksraadpleging over de Oosterweelverbinding niet correct en niet evenwichtig geïnformeerd. BAM, de bouwheer van de Oosterweelverbinding met Lange Wapperviaduct, kan met overheidsmiddelen uitpakken met grootse en dure campagnes, terwijl de actiegroepen die pleiten voor een alternatief tracé amper middelen hebben voor infocampagnes.
Vogels wijst minister Bourgeois op zijn verantwoordelijkheid. Hij moet er op toezien dat de gemeentelijke volksraadpleging op een faire manier kan verlopen. Zij vraagt Bourgeois ook of het zomaar kan dat de BAM overheidsmiddelen kan inzetten om zijn standpunt kracht bij te zetten, terwijl de andere partij niet over dezelfde middelen kan beschikken. Vogels vraagt Bourgeois ook of hij wil optreden tegen de BAM zodat de maatschappij zich "terughoudend" zou opstellen en niet langer overheidsmiddelen zou gebruiken om campagne te voeren voor het Lange Wappertracé.