16 november 2009

Ruggeveld: Nederlandse ontwerpers zetten oren wijd open voor verwachtingen van verenigingen

Met de herinrichting van de nu nog vage groene zone Ruggeveld wil de stad veel beter doen dan met de Lange Wapper. De ontwerpers kregen zaterdag de verlanglijstjes van de verenigingen overhandigd.
Inspraak, of beter het het gebrek eraan, was het grote pijnpunt in het dossier-Oosterweelverbinding. ‘Daarom pakken we de herinrichting van de 83 hectare grote zone Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg helemaal anders aan', zegt projectleider Bert Claes van het Autonoom Gemeenbedrijf Stadsplanning Antwerpen. ‘De stad tekende deze zomer een participatiecharter. Daarmee is aan de verschillende verenigingen, comit├ęs en buurtbewoners formeel inspraak beloofd. Vervolgens hebben we, nog voor de aanstelling van de ontwerpers, gepeild naar de noden en wensen van alle betrokkenen. Het dikke rapport dat hieruit voortkwam is, naast het eerder goedgekeurde ruimtelijk uitvoeringsplan, een belangrijke leidraad voor de ontwerpers. Tegen september 2010 moeten zij op de proppen komen met een masterplan dat de precieze invulling van het gebied zal vastleggen.'
klik op de titel voor het volledige artikel.