30 april 2010

fototentoonstelling over de Jos Van Geellaan

Ik woon in de Jos Van Geellaan en daar ben ik fier op!
Op zondag 30 mei 2010 opent een fototentoonstelling over de Jos Van Geellaan. Tussen het groen van de sociale woonblokken, op de gevels van het centrale woonblok, in één van de appartementen die als tentoonstellingsruimte wordt ingericht, … verschijnen dan foto’s over het leven en het wonen in de Jos Van Geellaan.