09 juni 2010

Nieuwe poging voor milieuvergunning voor Noriant aan de Ten Eeckhovelei gekelderd?

Morgen beslist de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen over de tweede milieuvergunningsaanvraag van Noriant, het aannemersconsortium voor de Lange Wapper, om een werfzone te mogen maken van de parking nabij het sportpaleis, achter de Ten Eeckhovelei. De eerste poging, waarin oorspronkelijk nog een betonbreekwerfinstallatie inbegrepen was (meer dan 120 db geluidsoverlast!), strandde op een njet, zelfs nadat Noriant de betonbreekinstallatie uit de vergunningsaanvraag had gehaald. Daaraan waren de 100 bezwaarschriften die ingezameld werden onder impuls van het buurthuis niet vreemd. Maar Noriant ging door, en diende een tweede aanvraag in, die opnieuw door de stad en de provinciale milieuvergunningscommissie negatief beoordeeld werd.
Daaruit trekken het buurthuis, buurtbewoners, Erik De Bruyn (SP.a-rood), Dirk Van Duppen (PVDA+) en Walter Verbruggen (Groen!) de conclusie dat morgen de deputatie niet anders kan dan ook deze nieuwste aanvraag van Noriant afwijzen.
Daarop werd woensdagavond door enkele tientallen aktievoerders alvast het glas geheven, en ook als hulde aan Jenny Van den Eeden, van het Buurthuis en dansgroep Malisa, die in maart overleed. Zonder haar inzet hadden er nooit zoveel bezwaarschriften ingezameld kunnen worden tegen de bouwvergunning voor het BAM-tracé, zonder Jenny had zelfs de volksraadpleging niet het feest voor de democratie geworden zoals we dat gekend hebben.
Nu is het alvast zaak om het dubbelbesluit van de Vlaamse regering verder te bestrijden, want dit is in se een tracé identiek aan dat van de Lange Wapper, en dit zal voor Deurne Noord nog meer verkeer, vervuiling en lawaai met zich meebrengen.
Daarom zal nu zaterdag 12 juni om 14 u. in het tweede bedreigde groengebied van Antwerpen, het Noordkasteel, een boomadoptiehappening georganiseerd worden. Stef Kamil Carlens zal weer aanwezig zijn, alsook Jean Bosco Safari.