18 juni 2010

Nieuwe vergunningsaanvraag voor zwemvijver Boekenberg ingediend


De Raad van State vernietigde op verzoek van een buurtbewoner de verleende vergunning voor de ecologische zwemvijver in Boekenbergpark, waardoor deze dicht moest. De stad diende daarop een nieuwe vergunningsaanvraag in voor de zwemvijver. Het openbaar onderzoek is nu afgelopen en de stedenbouwkundig ambtenaar heeft zijn verslag aan het schepencollege voorgelegd. Het college stuurt het dossier nu voor verdere afhandeling met gunstig advies door naar het Agentschap Ruimte en Erfgoed Antwerpen, Ruimtelijke Ordening, die de uiteindelijke beslissing zal nemen..