20 december 2010

45 miljoen voor nutteloze intunneling R11

Volgens Groen! maakt de Vlaamse regering ook de verkeerde keuze door te besparen op sectoren zoals cultuur, onderwijs, innovatie en wetenschappelijk onderzoek. "In moeilijke tijden moet er net in die domeinen geïnvesteerd worden", aldus Watteeuw. Waar er wel geïnvesteerd wordt, is het volgens Groen! vaak zinloos. De partij verwijst naar de 45 miljoen euro voor het intunnelen van de Krijgsbaan aan de luchthaven van Deurne en de 7 miljoen euro voor de Vlaamse kindpremie. Groen! stelt voor om in plaats daarvan extra geld te steken in onder meer het realiseren van kleinere kleuterklassen en extra ecologiesteun voor bedrijven.