06 juni 2011

Wonen langsheen de ring is niet te verantwoorden.

In de gemeenteraad ondervroeg raadslid Erwin Pairon schepen van Campenhout over de berichten waaruit geconcludeerd werd dat de lawaai en fijnstofoverlast langs de ring zo groot is dat het beter is om er niet te wonen, laat staan nieuwe woonprojecten op te starten. Dit geldt ontegensprekelijk ook voor heel wat plekken langs de ring in het district Deurne.
Hieronder de vraag van Erwin Pairon.
"Eind april konden we uit de pers vernemen dat het MER Nieuw Zurenborg stelt dat het af te raden is om een nieuwe woonwijk te bouwen naast de Ring. Fijn stof en lawaai zouden een té groot risico vormen voor de gezondheid van de bewoners.
Dit MER zou evenwel niet bindend zijn."
”Welke conclusie heeft het stadsbestuur getrokken uit dit rapport? Is men zinnens om ondanks dit rapport toch verder te gaan met de plannen voor de woonwijk? “
De schepen antwoordde dat er vandaag nog geen MER opgemaakt is. De stad heeft wel een geluidsstudie laten uitvoeren waaruit bleek dat maatregelen nodig zijn om tot een leefbaar woonklimaat te komen. De dienst MER raadde aan de
hand van de geluidsstudie aan om een volledig plan-MER te laten maken. De negatieve effecten zijn niet veroorzaakt zijn door de nieuwe woonwijk, maar wel door de milieubelasting van de ring natuurlijk.
Van 14 maart tot 12 april was er een inzagemoment. Burgers konden aangeven of er nog bijkomende vragen zijn die ze onderzocht willen zien in de MER. Er was nog een infomoment op 22 maart in samenwerking met de klankbordgroep over Zurenborg over hoe een MER in elkaar zit. De opmerkingen van de burgers en de administratie worden gebundeld voor de dienst MER. Daarmee wordt door de dienst MER richtlijnen opgegeven hoe het MER dient opgemaakt, vervolgens start
het plan MER.”
Erwin reageerde:” Ik ben blij dat u zegt dat er maatregelen genomen moeten worden. Er is al heel wat bewoning naast de autostrade op andere plekken. Ik denk dat er vooral maatregelen nodig zijn, niet enkel
voor Nieuw Zurenborg, maar ook voor andere gebieden. We moeten meer kijken in de richting van een overkapping en dergelijke. Dat zal pas echt de problemen oplossen. “