25 juni 2011

Parking Sportpaleis wijkt voor werfzone Oosterweel

Vlaamse regering legt adviezen van Deurne, stad en provincie naast zich neer

De districtsraadsleden van Deurne keurden donderdagavond vrijwel unaniem - op één onthouding van N-VA na - een besluit goed waarin ze hun diepe ongenoegen ventileren over het inrichten van de grootste parking aan het Sportpaleis als werfzone voor de werkzaamheden aan de Oosterweelverbinding.

Die werfzone komt naast de afrit Deurne, waar nu 875 wagens kunnen worden gestald. De parking, die grenst aan de woningen op de Ten Eekhovelei, wordt dan ingenomen door een dieselverdeelinstallatie, een bovengrondse dieseltank van 3.000 liter, een transformator, installaties voor het lozen van bedrijfsavalwater in de riolering, het stallen van twintig vrachtwagens, personeelswagens en het stockeren van bouwmateriaal.

Niettegenstaande zowel Deurne als de stad Antwerpen als het provinciebestuur negatief advies hadden uitgebracht, keurde minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) de milieuvergunning toch goed.

"De verontwaardiging over deze eenzijdige beslissing is groot", zegt districtsvoorzitter Frank Geudens (sp.a). "Het is duidelijk dat er géén draagvlak is voor zo'n werf. Het is een bijkomende belasting voor Ten Eekhove en Kronenburg, wijken die het nu al niet makkelijk hebben. Voor het Sportpaleis vallen er veel parkeerplaatsen weg. Bovendien heeft de Vlaamse overheid ons vooraf op geen enkel moment gehoord."

Waarmee de districtsvoorzitter verwijst naar het feit dat de vergunning voor de werfzone in eerste instantie werd afgeketst. Noriant, het bouwconsortium achter de Oosterweelverbinding, wilde er ook een breekinstallatie neerpoten, waarin afbraakmateriaal zou worden vermaald. Er werd een nieuwe aanvraag ingediend, zonder breekinstallatie. Die werd door de bestendige deputatie op 17 juni vorig jaar geweigerd omdat de werfzone bijkomende parkeer- en mobiliteitsproblemen zou scheppen. Maar de Vlaamse regering floot de provincie terug en verleende een vergunning voor twintig jaar.