23 september 2011

Beslissing bouw deel Oosterweel legt hypotheek op toekomst Antwerpen

Door te beginnen met het aanleggen van een deel van de tunnels, keurt de Vlaamse regering in praktijk definitief het BAM-tracé goed. Daarmee legt ze het resultaat van het referendum naast zich neer en hypothekeert ze de leefbaarheid van Antwerpen. ‘Voor dit avontuur hebben we geen geld’, zegt Mieke Vogels (Groen!).

Mieke Vogels, Vlaams parlementslid Groen!: ‘Dit is een zwarte dag voor Antwerpen en voor de democratie. Alleen omwille van het eigen grote gelijk wordt de leefkwaliteit in de grootste stad van Vlaanderen opgeofferd. De Vlaamse regering sleurt de belastingbetaler mee in een financieel avontuur waarvan niemand vandaag weet waar het zal eindigen. Voor dit avontuur hebben we geen geld.’

De beslissing om Noriant een deel van de werken aan de Oosterweelverbinding te laten uitvoeren, is allerminst onschuldig. In praktijk betekent dit de goedkeuring voor het BAM-tracé. De Vlaamse regering kiest er dus voluit voor een stad vol autoverkeer en vrachttransport. Daarmee legt ze het resultaat van het referendum naast zich neer en hypothekeert ze de leefbaarheid van Antwerpen.

De kosten voor dit avontuur blijven zich opstapelen. Steeds meer stakeholders zien in dat doorgaan een vergissing is: zelfs voormalig pleitbezorger en Open VLD-minister Dirk Van Mechelen veranderde het geweer van schouder. De Vlaamse regering blijft echter Oost-Indisch doof voor alle argumenten.

Antwerpen telt steeds meer inwoners, waarvan straks één derde van de inwoners jonger zijn dan 18 jaar. Uit de recente geluidskaarten en fijn stofmetingen blijkt dat voor niet minder dan één derde van de oppervlakte van de stad de Europese normen worden overschreden. Artsen wijzen op het steeds groter aantal kinderen met ernstige luchtwegenproblemen in Antwerpen. Het aantal ziekenhuisopnamen ligt er significant hoger dan in de Kempen.

De Antwerpenaren stemden in 2009 in het referendum dan ook tegen een nog grotere aanslag op hun gezondheid. Ze kregen daarbij de voorbije jaren steun van onderbouwde studies door verkeersdeskundigen die de piste van de actiegroep straten-generaal onderschreven. Wegen die de autostrades met elkaar verbinden weg van de stad, de zogenaamde bretellen, zijn beter voor de verkeersdoorstroming, beter voor de leefkwaliteit en ze minder duur.

De inplanting van de Antwerpse ring in de zestiger jaren was een historische vergissing. De ring loopt niet rond de stad, maar loopt dwars door de dichtbevolkte wijken en snijdt het stedelijk weefsel in twee. Het BAM-project bouwde verder op deze historische vergissing, de Lange Wapperbrug zou nog meer zwaar verkeer naar de ring en dus naar het stadscentrum leiden. Dat later die brug een tunnel werd, verandert hier niets aan. Het bijkomende vrachtverkeer komt uiteindelijk door het centrum van de stad.

Het BAM-tracé levert opnieuw het bewijs dat de Vlaamse regering niet beseft dat we in budgettair krappe tijden leven, zoals eerder deze week al het geval was met bijvoorbeeld de kindpremie. Als we de welvaart van Vlaanderen willen garanderen dan moet er dingend geïnvesteerd worden in de economie van morgen, kwalitatief onderwijs voor alle nieuwe Vlamingen, kwalitatieve ouderenzorg, betaalbaar wonen.


Mieke Vogels
Vlaams Volksvertegenwoordiger