19 januari 2012

Website www.poortoost.be

Op het infomoment in het kader van de planMER's E313 en 2e spoorontsluiting van de Haven van Antwerpen op 22 november 2011 kwam het al even ter sprake en vandaag is het zo ver. Infrabel en het Agentschap Wegen en Verkeer lanceren de portaalsite van Poort Oost Antwerpen, terug te vinden op www.poortoost.be.

Al deze projecten situeren zich aan de rand van Deurne of in Deurne zelf en zullen een grote weerslag hebben op de mobiliteit in het district en ver daarbuiten. Best de moeite om dus even een kijkje te nemen.
Groen Deurne heeft met een aantal van deze projecten grote problemen, zoals met de verbreding van de E313/E34. Andere projecten kunnen de moeilijke mobiliteit in Deurne dan weer verbeteren, zoals de Livan1 projecten van De Lijn. Al kan je nooit een omelet bakken zonder eieren te breken natuurlijk.

De kersverse portaalsite geeft een overzicht van de geplande grote infrastructuurprojecten aan de Oostelijke (toegangs-)poort van de stad Antwerpen. Er wordt beknopte informatie gegeven en een overzichtskaart om elk van de projecten te situeren. Voor meer gedetailleerde informatie kan worden doorgeklikt naar de verschillende projectwebsites. Het gaat om een veelvoud aan projecten, in opdracht van verschillende overheden:

* E313/E34 tussen Antwerpen-Oost en de verkeerswisselaar in Ranst - Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaamse overheid)
* 2e spoorontsluiting van de Haven van Antwerpen – Infrabel en TUC RAIL
* ENA Wommelgem/Ranst - Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (Vlaamse overheid)
* Vertakking Ekeren/ Oude Landen – Infrabel en TUC RAIL
* Oosterweelverbinding – nv BAM
* LIVAN 1 - De Lijn
* R11(bis) Krijgsbaan – Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaamse overheid) en Provincie Antwerpen