29 mei 2012

Groen stemde vorige donderdag een motie van Dirk Van Duppen weg over de paperclip

Groen stemde vorige donderdag een motie van Dirk Van Duppen weg over de paperclip. Dit is moeilijk te begrijpen en vraagt wel een woordje uitleg.

De kiezer in Deurne toonde zes jaar geleden zijn ontevredenheid. 43% stemde voor het Vlaams Belang. Er werd een brede coalitie gevormd van Open VLD-Sp.a/Groen-CD&V/NVA . Dat is niet altijd makkelijk werken, want inhoudelijk liggen de standpunten van de partijen erg ver uit elkaar, zeker als het over mobiliteit gaat. Toch hebben we de voorbije jaren getracht om het belang van Deurne in het hele mobiliteitsdebat voorop te stellen. De ganse districtsraad keurde zo een motie goed om de ondertunneling van de E313 te eisen om het lawaai en fijn stof terug te dringen. Ook ondertekenden alle districtsraadsleden (ook die van de ‘BAM-partijen’ - CD&V/NVA en Open VLD) een brief om duidelijk te stellen dat de hele districtsraad gekant is tegen de paperclip wegens de nefaste invloed op de leefomgeving rond het Sportpaleis. Deze brief kwam er na een initiatief van Dirk Van Duppen. Op het laatste moment trok Dirk Van Duppen zijn handtekening terug, tot grote ontevredenheid van alle andere districtsraadsleden.

Vorige donderdag legde Dirk Van Duppen opnieuw een motie voor tegen de paperclip. Hij had daarover niet overlegd met mij. De veelkleurige meerderheid zag niet de nood om opnieuw een initiatief te nemen en verwees naar de brief die een duidelijk standpunt tegen de paperclip bevatte. Dirk Van Duppen had zowel Ademloos als StRaten-Generaal uitgenodigd in de raadszaal. Voor de leden van de ‘BAM-partijen’ in de districtsraad was dat een reden te meer om de motie niet te steunen.

Als ik nu zie hoe deze stemming misbruikt wordt om via Facebook en YouTube Groen en ook mij persoonlijk aan te pakken, stemt mij dat heel droevig. Wat heeft Van Duppen nu bereikt? De PVDA heeft met zijn motie de partijen die tegen het BAM-tracé zijn, uiteengespeeld en kan tussen nu en oktober rondbazuinen dat Groen en Mieke Vogels voor de paperclip zijn en dat de PVDA de enige rechtlijnige partij is. Niets is minder waar: ik ben en blijf gekant tegen het BAM-tracé en uiteraard ook tegen de paperclip. Ik ben zwaar teleurgesteld in Dirk Van Duppen, want hij vergist zich van vijand. Niet Groen, maar de BAM-partijen zullen beslissen over de paperclip.
Op zondag 17 juni organiseert Ademloos een wandeling in Deurne. Vertrek om 15.00 uur aan het speelpleintje aan de Ten Eeckhovenlei

Groen stemde vorige donderdag een motie van Dirk Van Duppen weg over de paperclips. Dit is moeilijk te begrijpen en vraagt wel een woordje uitleg.

De kiezer in Deurne toonde zes jaar geleden zijn ontevredenheid. 43% stemde voor het Vlaams Belang. Er werd een brede coalitie gevormd van Open VLD-Sp.a/Groen-CD&V/NVA . Dat is niet altijd makkelijk werken, want inhoudelijk liggen de standpunten van de partijen erg ver uit elkaar, zeker als het over mobiliteit gaat. Toch hebben we de voorbije jaren getracht om het belang van Deurne in het hele mobiliteitsdebat voorop te stellen. De ganse districtsraad keurde zo een motie goed om de ondertunneling van de E313 te eisen om het lawaai en fijn stof terug te dringen. Ook ondertekenden alle districtsraadsleden (ook die van de ‘BAM-partijen’ - CD&V/NVA en Open VLD) een brief om duidelijk te stellen dat de hele districtsraad gekant is tegen de paperclip wegens de nefaste invloed op de leefomgeving rond het Sportpaleis. Deze brief kwam er na een initiatief van Dirk Van Duppen. Op het laatste moment trok Dirk Van Duppen zijn handtekening terug, tot grote ontevredenheid van alle andere districtsraadsleden.

Vorige donderdag legde Dirk Van Duppen opnieuw een motie voor tegen de paperclip. Hij had daarover niet overlegd met mij. De veelkleurige meerderheid zag niet de nood om opnieuw een initiatief te nemen en verwees naar de brief die een duidelijk standpunt tegen de paperclip bevatte. Dirk Van Duppen had zowel Ademloos als StRaten-Generaal uitgenodigd in de raadszaal. Voor de leden van de ‘BAM-partijen’ in de districtsraad was dat een reden te meer om de motie niet te steunen.

Als ik nu zie hoe deze stemming misbruikt wordt om via Facebook en YouTube Groen en ook mij persoonlijk aan te pakken, stemt mij dat heel droevig. Wat heeft Van Duppen nu bereikt? De PVDA heeft met zijn motie de partijen die tegen het BAM-tracé zijn, uiteengespeeld en kan tussen nu en oktober rondbazuinen dat Groen en Mieke Vogels voor de paperclip zijn en dat de PVDA de enige rechtlijnige partij is. Niets is minder waar: ik ben en blijf gekant tegen het BAM-tracé en uiteraard ook tegen de paperclip. Ik ben zwaar teleurgesteld in Dirk Van Duppen, want hij vergist zich van vijand. Niet Groen, maar de BAM-partijen zullen beslissen over de paperclip.
Op zondag 17 juni organiseert Ademloos een optocht voor mensen met vragen over de leefbaarheid van Deurne en Merksem,een optocht tegen het BAM trace, tegen de paperclip….GROEN Deurne zal er bij zijn !


Mieke Vogels
Districtsraadslid Groen
----------------

Zondag, 17 Juni, 2012 - 15:00
samenkomst Merksem: districtshuis 15:00 u
samenkomst Deurne 15:00 u: speelplein Ten Eekhovelei (GB)
Op zondag 17 juni 2012 wandelen we opnieuw van Merksem en Deurne via het Sportpaleis naar Park Spoor Noord, net zoals op 10 oktober 2009, vlak voor de volksraadpleging.
Dit is een optocht voor mensen met vragen, ondersteund door de actiegroepen Merksem Leefbaar en Deurne Leefbaar.
Bijvoorbeeld: Wil Merksem een nieuw goederenspoor op een hoge berm?
Daartegenover stellen wij: Of wil Antwerpen een overkapte ring?

De Merksemnaren komen samen om 15 uur aan het districtshuis, de Deurnenaren om 15 uur aan het speelplein aan de Ten Eekhovelei. De twee stoeten wandelen langs het Sportpaleis naar Park Spoor Noord. Daar vindt nog een slotmanifestatie plaats.

Stap met ons mee! Breng je vrienden mee, en hang deze flyer aan je raam. Nodig vrienden uit via Facebook via deze link.