15 december 2012

De Lijn verkrijgt erfpacht op gronden langs E313 voor realisatie "Livan 1"-tramproject

Uit de beslissingen van de Vlaamse regering van 14/12/2012 ("Livan 1" is het tramproject langsheen Ruggeveldlaan en E313 naar rotonde van Wommelgem, project waartegen de districtsraad van Deurne negatief advies uitbracht):
De Vlaamse Regering erkent het DBFM-project 'Livan 1' van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn formeel als Vlaams PPS-project en geeft haar akkoord om een recht van erfpacht te verlenen aan De Lijn op de onderdelen waarop het tramgedeelte van dit project zal worden aangelegd die eigendom zijn van het Vlaamse Gewest. Ze beslist tegelijk dat het koninklijk besluit over de vrije stroken langs de autosnelweg niet toepasselijk is op het project Livan 1. Het project moet de eerste fase worden in het verwezenlijken van de doelstelling om de verkeersproblematiek in de ruime stedelijke omgeving Antwerpen op duurzame wijze aan te pakken. Het bestaat uit de verdere uitbouw van de traminfrastructuur en enkele specifieke werken buiten configuratie.