21 december 2012

Mieke Vogels past voor gemeenteraad én district

Mieke Vogels (58), hét boegbeeld van Groen (en Agalev) van de voorbije decennia, neemt geen mandaat meer op in de Antwerpse politiek. Werkloos is ze allerminst: ze zetelt sowieso tot 2014 in het Vlaams parlement en ook als gemeenschapssenator.
"Ook zonder een mandaat in Antwerpen kun je nog véél betekenen voor je partij", zegt ze. Bij de verkiezingen op 14 oktober haalde Vogels in Antwerpen als lijstduwer met 1.558 voorkeurstemmen de vierde zetel binnen voor Groen. Maar die schoof ze gauw door naar eerste opvolger Joris Giebens. Het zag er lange tijd naar uit dat ze haar mandaat in de districtsraad van Deurne wél zou opnemen. Ook daar duwde ze de lijst, maar dan voor het kartel sp.a/Groen.
Die twee partijen komen nu in de oppositie terecht, aangezien er in Deurne een meerderheid van N-VA, CD&V en Open Vld is gevormd. Vogels heeft een rijkgevulde carrière. In 1985 werd ze voor het eerst verkozen in de Kamer. Van 1995 tot 1999 was ze in Antwerpen schepen.
In de districtsraad van Deurne wordt ze opgevolgd door Oussama El Aboussi, medewerker exploitatie bij De Lijn.