18 oktober 2013

Luchtvervuiling door verkeer bedreigt gezondheid van elke Deurnese inwoner

De WHO bevestigde gisteren nog maar: luchtvervuiling is direct verantwoordelijk voor honderdduizenden kankers. De Vlaamse regering plant echter nog bijkomende snelwegen (A102) ten oosten van Deurne, of denkt aan een verbreding tot 19 rijstroken van de Antwerpse ring ter hoogte van het Sportpaleis. Ook een deel van het Rivierenhof zou moeten sneuvelen voor deze verbreding van de Ring en de E313. Dit terwijl het vorige districtcollege van Deurne onder groene impuls nog unaniem pleitte voor het intunnelen van die E313 ter hoogte van het Rivierenhof.

Groen raadslid Walter Verbruggen deed een oproep in de districtsraad om te kiezen voor gezondheid en welzijn van iedere Deurnenaar. In Deurne worden we geconfronteerd met verschillende snelwegen die ons omringen, het is essentieel dat de hogere overheden zich bewust zijn van deze situatie die voor elke inwoner lawaaihinder en hinder van fijn stof met zich meebrengen. In deze context zou de verbreding van de ring tot 19 rijvakken in de buurt van Deurne, nefast voor lawaaihinder en fijn stof problematiek.
We stellen voor een scherpe brief te formuleren vanuit deze stad en district naar de Vlaamse Regering om werk te maken van gezonde en efficiƫnte oplossingen voor de verkeersproblematiek. We verwijzen daarvoor best naar de haalbare en betaalbare oplossingen en alternatieven.
We legden een tweeledig advies voor

Artikel 1
De districtsraad adviseert het College van Burgemeester en Schepenen om een sterk signaal te zenden aan de Vlaamse Regering om de verbreding van de Antwerpse Ring tegen te houden.

Artikel 2
De DR van Deurne vraagt tevens de alternatieven die minder overlast bieden aan onze inwoners te steunen. Het overkappen of intunnelen van bestaande snelwegen en keuzes maken die de lawaaioverlast en fijnsfof tegengaan, moeten hier prioriteit krijgen.
We zijn blij dat de voltallige meerderheid artikel 1 van het advies steunde.

Spijtig genoeg wil de huidige meerderheid niet verder gaan dan dat, en wil men niet nadenken over alternatieven rond intunneling , overkapping, snelheisbeperkingen om de toekomst van onze kinderen te vrijwaren. Want voor hen is het duidelijk dat koning auto steeds voorrang krijgt, zelfs op de gezondheid van onze inwoners.