02 oktober 2013

Waarom moet de stad verkeersveiligheid bevorderende maatregelen beslissen en niet het district?

Het college van de stad Antwerpen besliste vorige vrijdag 27/9 dat er op de Dascottelei (district Deurne) een  zwart punt wordt aangepakt. Voor het kruispunt met de Sint-Rochusstraat worden verschillende ingrepen uitgevoerd: de gelijkgrondse voet- en fietspaden worden doorgetrokken, er komen sassen voor de voetgangersoversteken op de trambanen met markeringen van een vak met kruis op, er komen voetpaduitstulpingen aan beide zijden en het bestaande parkeervak wordt afgebakend. Tot slot krijgen de rijbanen in beide rijrichtingen haaientanden.  Dat juichen wij uiteraard toe.
Een deel van deze maatregelen werd bovendien al uitgevoerd (het schilderwerk) maar toch moet het district nog adviseren. Waar zit de efficiëntie, is het niet beter dat het district hier meteen het initiatief neemt?  Het districtsniveau kent de plaatselijke situatie immers het best.