27 maart 2014

Constructief Groen verbetervoorstel fietsersbrug Ruggeveldlaan weggestemd

Op de districtsraad van 27 maart deed Walter Verbruggen een voorstel tot advies in verband met de fietsbrug op de Ruggeveldlaan. Deze fietsbrug is een onderdeel van de mobiliteitsmaatregelen van de Vlaamse regering. Door deze maatregel wordt de verbinding gemaakt ten zuiden van de snelweg E313 over de Ruggeveldlaan van de Vaartweg naar de Peter Benoitlaan, zodat fietsers vlot over de Ruggeveldlaan kunnen geraken. Dit is nodig omdat de nieuwe tramlijnen de fietsbewegingen in dit gebied sterk hinderen. Helaas werd over dit plan te weinig nagedacht en kunnen de fietsers, die zowel uit het noorden of het zuiden komen, geen vlotte verbinding maken naar deze fietsbrug. Bovendien bedreigt de geplande tramverlenging en bijbehorende oversteek de ecotunnel van het park groot schijn. Hierover werd schepen Tjekeris enkele maanden geleden reeds geïnterpelleerd door Walter Verbruggen, het antwoord van de schepen bracht geen duidelijkheid. Ook nu was het antwoord niet bevredigend, we kregen enkel te horen dat de nieuwe directeur van De Lijn in een gesprek zegt dat dit niet zal gebeuren, maar plannen of besluiten blijven achterwege. We willen als oppositie constructief meewerken om deze pijnpunten aan te pakken, vandaar het volgende advies:

We stellen dan ook voor om de schepen van mobiliteit en zijn specialisten, mede met de experten van het Vlaams Gewest en de Lijn een beter plan te laten uitwerken, waarin veilige fietsverbindingen in alle richtingen mogelijk gemaakt worden.
Artikel 1 : de districtsraad stelt voor om een advies te sturen aan het College van burgemeester en schepenen van Antwerpen om een beter plan te ontwerpen voor de fietsverbindingen aan de brug van de Ruggeveldlaan.
Artikel 2 : dit voorstel heeft geen financiële gevolgen voor het district.

Ondanks dat de schepen op de info-avond van 19 maart in buurthuis Dinamo over de 'verfietsing van Deurne' de indruk wekte dat het fietsbeleid op het grondgebied Deurne het districtsbestuur nauw aan het hart ligt, stemde de meerderheid het advies weg. Het antwoord was mager, verder dan een verwijt over onze vermeende negatieve ingesteldheid kwam men niet, er werd verwezen naar een overleg waarop de schepen enkele kritische vragen stelde over de onduidelijkheden, maar de antwoorden op zijn vragen deelde hij op de raad niet mee... Het wegstemmen van dit advies is teleurstellend en een signaal dat dit bestuur het fietsbeleid toch niet au sérieux neemt.

Karen Maes , Walter Verbruggen, Oussama El Aboussi en Arfan Saber
Groene fractie districtsraad Deurne