22 september 2014

Nieuwe verkeerslichten Ruggeveldlaan OP het fietspad.

Wie bedenkt zo iets? Er gebeurden al eerder ernstige ongelukken met fietsers door obstakels op het fietspad bij eerdere heraanleg Ruggeveldlaan (noordelijk deel). Leren ze het dan nooit!
(klik op de foto voor een grotere weergave).
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de herinrichting van de Ruggeveldlaan te Deurne.
Men heeft in het midden van de rijbaan een vrije trambaan aangelegd. Omdat hier binnenkort een tram zal rijden (of de eerste jaren nog niet, daarover is grote onduidelijkheid), heeft men ook verkeerslichten geplaatst bij 8 nieuwe oversteekplaatsen. Deze lichten heeft men echter pal op het fietspad geplaatst. Daar het voetpad hier zeer smal is (en vaak overgroeid), wordt het fietspad echt te smal. De oversteekplaatsen houden ook totaal geen rekening met het feit dat je als fietser het fietspad blokkeert als je staat te wachten om over te steken. 1 van deze oversteekplaatsen heeft zelfs een verval van een 20 tal centimeters. Dit is veel te hoog om op de fiets te blijven zitten en hier moet men dus afstappen.

Het fietspad zelf was al in slechte staat voor de werken en is nu helemaal vernield. Je kan bijna zien waar de graafmachines over het fietspad reden en waar zware materialen werden geplaatst. Het gevolg: nog meer putten, losliggende tegels en dus minder comfort en meer onveiligheid (zeker voor jonge fietsers). Het voetpad wordt op vele plaatsen gescheiden door een kops geplaatste rij tegels. Een typisch obstakel wat voor valpartijen zorgt als men dit schuin moet dwarsen (om uit te wijken voor een put of een verkeerslicht).
Deze weg leidt naar enkele sportclubs, de atletiekpiste, het speelbos en de lokalen van enkele jeugdbewegingen. Nodeloos te vermelden dat comfort en veiligheid hier dus zeer belangrijk zijn.
En zoals zo vaak: nieuwe stukken asfalt op grote delen van dit stuk Ruggeveldlaan, nieuwe trambedding maar het fietspad hoefde niet vernieuwd te worden...