21 januari 2015

Wordt mede-eiser voor de klimaatzaak

Klimaatzaak, rechtszaak uit liefde

logo klimaatzaak print.pngKlimaatzaak stapt naar de rechter om de overheid te dwingen maatregelen te nemen tegen de klimaatverandering.
Ze verwachten niet dat de Belgische overheden vrijwillig aan hun eis tegemoet zullen komen en zijn daarom alvast gestart met het voorbereiden van een rechtzaak.
Hiervoor hebben ze jouw steun hard nodig!
Word mede-eiser en schrijf mee geschiedenis. Reeds 12755 personen willen mede-eiser worden!
Hoe meer mensen tekenen, hoe duidelijker het wordt voor een rechter dat deze klimaatzaak gesteund wordt door brede maatschappelijke schouders.
Het voeren van deze rechtszaak zal u persoonlijk niets kosten, ongeacht de uitkomst. Alleen de leden van vzw Klimaatzaak zijn verantwoordelijk.