11 februari 2016

Klachten over luchthaven Deurne ontploffen, van 36 in 2014 naar 504 in 2015

Toen Groen-parlementslid Ingrid Pira de minister van mobiliteit minister Ben Weyts (N-VA) ondervroeg over het aantal klachten over de luchthaven van Deurne dit jaar, heeft Weyts moeten toegeven dat het aantal klachten spectaculair stijgt tot 504 klachten in 2015.

Het gaat hier om “unieke personen”, d.w.z. dat abstractie gemaakt werd van mensen die meer dan 1 klacht indienden. Weyts gaf de cijfers in antwoord op een schriftelijke vraag van Ingrid Pira (5 februari 2016). Terwijl het aantal klachten de voorbije jaren rond de dertig schommelde (39 in 2012, 20 in 2013 en 36 in 2014), explodeert dit met een factor van meer dan 15, tot 504 in 2015. 

Vlaams parlementslid Ingrid Pira: “Meer en meer mensen hadden me aangesproken met klachten en ik ben ook vele keren op verschillende plaatsen gaan observeren.  Weyts had dit kunnen weten. Vroeger was Deurne een kleine zakenluchthaven, daarvoor is ze ook altijd bedoeld geweest. Maar ze is ze in no time een toeristische luchthaven geworden. Sinds in april 2015 lagekostmaatschappijen zoals Jetairfly naar vakantiebestemmingen vliegen, stijgt het aantal klachten van omwonenden spectaculair. Klachten over geluidsoverlast, kerosinegeur en laagvliegende toestellen. Het bewijst dat een dergelijke luchthaven niet thuishoort in een dichtbevolkt gebied op nauwelijks enkele tientallen kilometers van de nationale luchthaven.”

Het Vlaams parlementslid schat dat het aantal klachten nog zal toenemen : “de uitbaters van Deurne stellen dit voorjaar nieuwe bestemmingen in het vooruitzicht, en de cijfers over 2015 zijn maar relevant vanaf april 2015”.

Bedot
Zowel de Vlaamse Regering als het luchtvaartmanagement moeten de klachten ernstig nemen, vraagt Ingrid Pira. “Punt is dat er vroeger geen klachten waren en nu wel. En dat de omwonenden kozen om in de buurt van een kleine zakenluchthaven te wonen en geen groter wordende toeristische. Mensen voelen zich bedot en begrijpen niet dat toeristische of economische motieven belangrijker zijn dan de leefkwaliteit van de duizenden omwonenden”.

Ingrid Pira zal vanuit het Vlaams parlement de milieuvergunning van de Deurnse luchthaven opvolgen. “De luchthaven moet geëxploiteerd worden binnen de milieuvergunning die bijvoorbeeld rekening houdt met geluidsoverlast en openingsuren. Elk jaar in april wordt dat gecontroleerd”. Ook is het wachten op de uitspraak van de Europese Commissie of de nieuwe constructie van de regionale luchthavens in Vlaanderen geen verdoken staatssteun zijn. “Want de Vlaamse belastingbetaler blijft betalen, ook al is Deurne een toeristische luchthaven die uitgebaat wordt door een privé-partner. Het blijft een bizar en onbegrijpelijk verhaal”, zo besluit het Vlaams parlementslid.

Ingrid Pira, Vlaams parlementslid