26 februari 2016

Ringland Deurne organiseert informatieve wandelingen aan Hollandse Knoop

Wandelen van de Hollandse knoop naar RinglandOosterweelverbinding en Hollandse knoop: ronkende begrippen die na het afvoeren van de paperclip voorlopig nog overeind blijven. Er al is veel over te doen geweest.
Waar ligt nu eigenlijk die Hollandse knoop in Deurne-Noord? Hoeveel baanvakken komen er op de Ring bij als de Oosterweelverbinding gerealiseerd wordt? Waar wordt de Noordersingel verbreed? Hoe lost Oosterweel de verkeersknopen aan het Sportpaleis op? We hebben er al veel over gelezen, plannen bestudeerd en infoavonden bijgewoond. Wat nog ontbrak was ter plaatse met de plannen in de hand gaan vaststellen wat de consequenties zijn bij de uitvoering van het Oosterweelproject.

Een groep van 25 geïnteresseerden  kreeg zondag 21 februari  deskundige uitleg van Luk Vanmaele en Luc Deckers tijdens een wandeling langs de toekomstige werf. Met eigen ogen konden de deelnemers vaststellen dat na de verbreding van de Ring het verkeer onverantwoord dicht bij de bewoonde wereld komt, dat de Hollandse knoop een onvoorstelbaar complexe verkeerssituatie creëert die het fileleed niet kan oplossen, en dat we met Oosterweel de scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer mogen vergeten. Dat laatste is nochtans een ontzettend belangrijke maatregel om de doorstroming op de Ring fundamenteel te verbeteren.

De wandelaars kwamen tot het besluit dat de BAM-ingenieurs het verkeerskluwen aan het Sportpaleis er niet overzichtelijker op maken. De Hollandse knoop creëert verkeerslussen van 180°, ideaal om de verkeersstroom af te remmen in plaats van te verbeteren. Er is weliswaar een nieuw fietstraject gepland, maar ook dat wordt op de beperkte ruimte een omslachtige kwestie. Bovendien moet volgens de Oosterweel-plannen de loop van de rivier het Schijn verlegd worden.

Ook Peter Vermeulen, bedenker van Ringland, wandelde mee. Hij gaf uitleg over het alternatief dat de burgerbeweging voorstelt. Fundamenteel is de scheiding van het doorgaande en het lokale verkeer in aparte tunnels. Die maatregel maakt korte metten met de gevaarlijke weefbewegingen die op de huidige Ring zo vaak tot files en ongevallen leiden. In de plannen van Ringland zal de huidige Singel ook verplaatst worden naar het dak van de Ring. Ingewikkelde en niet te overkappen Hollandse knopen zijn dan niet meer nodig. Het grote pluspunt van Ringland is uiteraard ook de volledige overkapping, die de geluidsoverlast en de luchtvervuiling drastisch zal beperken. De leefbaarheid voor de omwonenden zal er dus flink op vooruitgaan.

De informatieve wandeling werd afgerond op de site van Spoor Oost. Terwijl in de eerste plannen de parkeerplaatsen voor het Sportpaleis nog alle voorrang kregen, lijkt nu mondjesmaat gehoor gegeven te worden aan het protest van de omwonenden om van deze site een recreatieve, groene ruimte te maken.  Buiten de momenten dat de site ingenomen wordt voor de Sinksenfoor of als parking voor het  Sportpaleis zullen verschillende buurtverenigingen deze ruimte vanaf 26 maart meer en meer gaan innemen voor allerhande buurtactiviteiten en kleine evenementen.

De wandeling was voor velen een blikopener, sterk aan te bevelen voor iedereen die zich verder wil informeren over de Oosterweelplannen en de alternatieve mogelijkheden van Ringland. Er volgen nog wandelingen in april, mei en juni.  De eerstvolgende wandeling op zondag 10 april is voorbehouden voor de buurbewoners van buurthuis Dinamo in Deurne-Noord en op zondag 1 mei nodigen we ruimer uit.  Bij grote interesse kunnen in mei en juni nog meer wandelingen georganiseerd worden.  Wie interesse heeft kan dit alvast mailen naar ringlanddeurne@gmail.com en wij zorgen voor verdere info.

Gie Reijniers