19 maart 2016

Groen is tevreden dat de begroting gestemd werd.


Walter Verbruggen: "Het bestuursakkoord is vertaald in budgetten, nu kunnen we onze groene en sociale stempel doorheen de verschillende bevoegdheden effectief uitvoeren".
Ook districtsschepen Maes is tevreden: "omdat we er een punt van hebben gemaakt in onze begroting projecten reeds concreet te omschrijven, zal de uitvoering van deze projecten niet lang uitblijven.  Het reglement buurtbudget en de mantelzorgpremie zijn in de maak en zullen snel in de commissie en raad worden toegelicht. Ook rond fruit en soep zijn er al verschillende stappen gezet en willen we het nieuwe schooljaar ingaan met dit project".

Bob Reynders, voorzitter Groen Deurne: "zoals je de inbreng van Groen al terugvond in het bestuursakkoord, zie je die zeker ook vertaald in de begroting doorheen de verschillende bevoegdheden. We hebben aandacht voor een toegankelijke dienstverlening, dicht bij de mensen, daarom zetten we in op e- inclusie, een laagdrempelig en gratis jeugd aanbod , we onderzoeken met een speelweefselonderzoek: hoe jongeren zich vlot kunnen bewegen in een district , het budget voor de buurtencampagne is verdubbeld met aandacht voor dichtbij de burger en betrekken van alle doelgroepen en we maken werk van de oprichting van een diversiteitsraad".

Er gaat opmerkelijk meer geld naar structureel groen, en ook het budget voor senioren en jeugd is verhoogd, twee belangrijke groepen in Deurne, waar er naast een vergrijzing ook te maken krijgt met een verjonging.