22 april 2016

District Deurne organiseert zelf inspraak en tegensprekelijk debat over knelpunten in Deurne bij de aanleg van de Oosterweelverbinding

District Deurne organiseert zelf inspraak en tegensprekelijk debat over knelpunten in Deurne bij de aanleg van de Oosterweelverbinding.
Op onthouding van VB na keurde de Deurnese districtsraad gisterenavond volgende resolutie goed.
Toelichting van de indieners PVDA +
Eind 2008 heeft dit districtscollege voor de bewoners een tegensprekelijk debat georganiseerd in de Rix over de Lange Wapper. Toen ging het om een viaduct van 18 baanvakken breed aan het Sportpaleis die de aansluiting van de ring aan de Lange Wapper moest verzorgen. Vandaag gaat het om een Hollandse Knoop van 27 baanvakken breed, ook aan het sportpaleis en die eenzelfde functie heeft, maar de leefbaarheid van onze wijken nog meer zal verpesten.
Voor velen onder ons is het duidelijk dat de Hollandse knoop zowel qua lawaai en fijn stof (extra brug, boven maaiveld), als verkeerstechnisch (scherpe bocht van de oprit, gegarandeerde files) een totale vergissing is ten koste van de Deurnenaars, én ook van de (snel)weggebruikers. Des te meer daar er een veel beter alternatief is, superieur qua gezondheidsimpact, qua landschap & leefbaarheid én qua mobiliteit.
Ondertussen informeert de BAM, maar deze informatie is eenzijdig, en gaat de knelpunten uit de weg.
Daarom stellen wij dus voor in de lijn van de intenties van het nieuwe bestuursakkoord om werk te maken van de beloofde inspraak; om een tegensprekelijk debat te organiseren over de impact van de Hollandse knoop op de leefbaarheid en de mobiliteit voor de bewoners van Deurne, en op die manier, en via de burgers, ons verzet tegen de plannen van BAM kenbaar te maken aan de hogere instanties.

Door de meerderheid geamendeerde tekst van de resolutie:
Artikel 1: De districtsraad van Deurne beslist om de overkappingsindendant uit te nodigen in het cultureel centrum van Deurne voor een co-creatie avond om met alle belanghebbende groeperingen en Deurnenaars te zoeken naar gedeelde inzichten om de overkapping van de Antwerpse ring mogelijk te maken.
Artikel 2: Dit besluit heeft geen financiële gevolgen