07 maart 2005

Groen! Deurne pro Wolmolen!

Dinsdag 22 maart begrafenisstoet Wolmolen 19 u. aan het buurthuis

De druk die vanuit Groen! Deurne werd uitgeoefend op de beslissing van het Antwerpse college over de aankoop van De Wolmolen heeft spijtig genoeg niet geholpen!

Met deze beslissing laat het college een unieke kans liggen. We vragen ons af wie het laatste woord heeft gehad in dit dossier, want de onkosten die berekend werden door VESPA liggen onwaarschijnlijk hoog. Het is absoluut overdreven om voor de renovatie van dit gebouw zulke hoge budgetten te voorzien. Op deze wijze kan men geen enkel pand in Deurne-Noord aankopen en verbouwen tot een ontmoetingsplek.

Nochtans zagen de vooruitzichten voor de Wolmolen er enkele weken geleden goed uit. Er was de mogelijkheid om er een Woonwijzer onder te brengen. De buurtwerking stond er helemaal achter en er waren nog andere mogelijkheden. De ligging van het pand is prima, de aansluiting op openbaar vervoer uitstekend, de uitstraling en het sociale verleden van het gebouw zijn sterk.

En toch beslist het college niet in te gaan op het voorstel van het buurthuis om dit pand aan te kopen. Terwijl vele buurtbewoners en organisaties al jarenlang een ontmoetingscentrum in Deurne-Noord vragen!

Groen! Deurne vindt dit echt een verloren kans. Vele buurtbewoners en organisaties hebben zich achter dit project geschaard en alle mogelijke wegen bewandeld om het project een kans te geven. Door een te hoge inschatting van de onkosten door VESPA wordt deze droom aan diggelen geslagen.
“’t Stad is van iedereen!” Maar blijkbaar meer van sommigen dan van anderen.

Luk Wellens
Voorzitter Groen! Deurne

Geen opmerkingen: