24 maart 2005

Hondenliefhebbers gidsten Erwin Pairon op Bremweide, andere gebruikers worden binnenkort uitgenodigd

Met het wijkoverleg is afgesproken hoe de inspraak er zal uitzien.
In april volgen gesprekken met andere gebruikers en mogelijke gebruikers: jeugd, senioren, sport, scholen, jeugdbewegingen... Het Stedelijk Wijkoverleg Deurne nodigt uit voor een ‘focusgroepgesprek’ over de invulling en ruimteverdeling van de Bremweide op donderdag 21 april 2005 om 19u30 in Jeugddienst Deurne, Tweegezusterslaan 47, 2100 Deurne. (aanwezigheid graag bevestigen vóór woensdag 13 april 2005 bij Koen Govaerts, tel. 03 340 49 53, koen.govaerts@stad.antwerpen.be).
In mei komt er dan ruimere en open inspraakmogelijkheid, hoe dit er zal uitzien is nog niet zeker, maar waarschijnlijk met een plan of maquette waar mensen hun ideeën kunnen komen over geven.
Op basis van al deze input, maken de planners van de stad een voorstel.
In juni komt de stad met dat voorstel terug naar de hondenliefhebbers en naar andere organisaties of gebruikers. Op dat ogenblik kunnen zij nog hun gedacht zeggen en bijsturingen voorstellen.
Die worden nog verwerkt en de beslissing valt in september, waarna nog een informatievergadering volgt.
Deze timing is nog niet helemaal definitief. De mensen die de plannen moeten tekenen, moeten nog toezeggen dat dit voor hen haalbaar is.

Geen opmerkingen: