15 februari 2007

Infovergadering BPA Drakenhof op dinsdag 27 februari

De stad Antwerpen organiseert op dinsdag 27 februari een infovergadering over een nieuw BPA voor het gebied dat ligt tussen Mortselsesteenweg Aug. Van Putlei (Borsbeek), Posthoevestraat (Borsbeek), Grensstraat (Borsbeek) en Borsbeeksesteenweg, het handelt weliswaar over het gedeelte van het terrein dat tot het grondgebied Antwerpen behoort. (De stad noemt dit gebied Drakenhof, alhoewel het domein en kasteeltje Drakenhof toch wel enkele honderden meters verder ligt.)
Op zich is het een goede zaak dat een stokoud BPA (Bijzonder Plan van Aanleg), dat helemaal niet met de realiteit van het terrein strookt, een nieuwe invulling krijgt.
Toch hebben we nu al een aantal opmerkingen:
- Het plan wordt opgesplitst in twee fases: één op korte termijn, waarin de bestaande toestand (groene, open ruimte, recreatie voor mens en dier) eigenlijk gefatsoeneerd wordt en officieel gemaakt. Positief dus, maar er zit een addertje onder het gras. Er moet namelijk op heel korte termijn een oplossing gevonden worden voor zo'n 120 volkstuintjes die van het Eksterlaar-bouwproject 'verplaatst' worden. Daarvoor is in het nieuwe BPA "Drakenhof" al te weinig plaats. En er kan nu al beperkt gebouwd worden in deze eerste fase.
- In een tweede fase, op "lange termijn" kan er veel meer gebouwd worden, weliswaar na een woonbehoeftestudie (maar die kan snel gemaakt zijn). Men gaat er van uit dat er tegen dan (wanneer?) veel minder behoefte zal zijn aan volkstuintjes.
Reeds jaren worden we in Deurne geconfronteerd met het feit dat er veel te weinig recreatieruimte is voor de bewoners. Daardoor ontstaan er telkens weer conflicten tussen gebruikersgroepen van de schaarse open ruimte (sportbeoefenaars, ruimte voor dierenverzorging-hondenweide, natuurliefhebbers, ruimte waar kinderen echt kunnen ravotten). Dit alles is nodig voor een leefbare buurt. Ondertussen worden deze schaarse open terreinen verder volgebouwd. We vrezen dat het Eksterlaar binnen afzienbare tijd zal volgebouwd worden. De gemeente Wommelgem oefent druk uit om een woonwijk op het Hoogveld (tegen Deurne aan) te bouwen...
Bovendien lijkt het er op dat de stad Antwerpen met deze operatie eigenlijk niets anders op het oog heeft dan een terrein dat nu voor "sociale woningbouw" bestemd is klaar te maken voor één of andere projectontwikkelaar die er dan veel lucratievere woningen voor de privémarkt kan bouwen.
Omdat we vinden dat inspraak over dit soort zaken ruimer moet zijn dan alleen de direct omwonenden (ook scholen, sportclubs, verenigingen) moet een info-vergadering ruimer aangekondigd worden. Meld uw komst aan op wijkoverleg.deurne@stad.antwerpen.be. Voor de infobrief kan u op de titel van dit bericht klikken.

Geen opmerkingen: