26 januari 2008

Architectenwoning Lode Wouters weldra beschermd als monument

Het college geeft een gunstig advies aan het voorstel tot bescherming van de woning van architect Lode Wouters tot monument. Deze woning, gelegen in de Smetsstraat in Deurne, heeft een grote artistieke, historische en sociaal-culturele waarde.
Het voorstel tot bescherming van de Architectenwoning Lode Wouters maakt deel uit van een beschermingsvoorstel van veertien eigen woningen van Vlaamse architecten en ontwerpers uit het interbellum of van na de Tweede Wereldoorlog. Het eigen woonhuis van architect Lode Wouters (°1930) wordt beschermd omwille van de artistieke, historische en sociaal-culturele waarde. De woning dateert van 1961 en wordt nog steeds door de architect zelf bewoond.
Op het grondgebied van de stad Antwerpen werden reeds elf eigen woningen van architectenontwerpers beschermd waaronder de woningen van Leon Stynen, Emiel Van Averbeke, Jean Jacques Winders, Eduard Van Steenbergen en Renaat Braem om maar enkele te noemen. De woning van Lode Wouters vormt een belangrijke aanvulling op dit rijtje als voorbeeld van het functioneel bouwen in de periode na de Tweede Wereldoorlog. De woning is representatief voor de ontwikkelingen binnen de individuele woningbouw in de periode 1945-1970 in Vlaanderen.
Lode Wouters realiseerde in Antwerpen enkele belangrijke bouwwerken, zoals enkele flatgebouwen op de Arenaweide in Deurne, de Pius X-kerk in Wilrijk en de openbare bibliotheek in Deurne. Hij was ook jarenlang docent aan het Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw. Deze bescherming vormt tegelijk een duidelijke vorm van erkenning, niet alleen voor deze specifieke architecturale realisatie maar ook voor de gehele loopbaan van deze Antwerpse architect.

Geen opmerkingen: