02 augustus 2008

Openbaar onderzoek Ruimtelijk UitvoeringsPlan Ruggeveld-Silsburg

De stad Antwerpen wenst een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken voor de open ruimte gebieden Ruggeveld en Silsburg, gelegen in de gemeente Deurne, op de grens met de gemeente Wommelgem. Samen met het naastgelegen provinciaal domein Rivierenhof, waarvoor de provincie Antwerpen momenteel een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan maakt, maken zij deel uit van de Schijnvallei. Het onderzoek loopt van 1 augustus tot 29 september.