03 juli 2009

Nieuwe bom onder Lange Wapper

De auditeur van de Raad van State adviseert om het uitvoeringsplan voor de Oosterweelverbinding te schorsen. Als dat gebeurt, dan moet het dossier terug naar af. De zaak was ingespannen door de uitbater van Het Pomphuis, een restaurant dat pal onder het viaduct zou komen te liggen. Dit melden De Standaard en andere kranten. Ondertussen loopt ook het door Groen! ingespannen proces tegen de geldigheid van de bouwvergunningsaanvraag nog.