09 juli 2009

Groen! - Oosterweelverbinding: Groen! gaat voor tunnel

Gisteren werd op de gemeenteraad de ARUP/SUM-studie voorgesteld die de stad bestelde. De tunnelvariant verder weg van de stad, scoort op bijna alle vlakken beter dan het Lange Wapper-viaduct vlak over de stad. StRaten-Generaal en Ademloos worden bijna over de hele lijn in het gelijk gesteld. Groen! ziet dit als een overwinning voor de democratie en voor de actieve burgerparticipatie in onze stad. SDE vrijwilligers van stRaten-Generaal hebben een heel legertje van specialisten van de BAM overtroefd.

De tunnelvariant die ARUP/SUM zelf lanceerde en die voortborduurt op het alternatief dat stRaten-Generaal aanbracht, blijkt vooral stukken beter te zijn voor de ontwikkeling van de stad én van de haven. De Lange Wapper zou een te grote hypotheek leggen op de stadsontwikkeling, op het Eilandje, maar ook op de nieuwe ontwikkelingen aan Spoor Noord. De tunnel scoort een factor 4 beter : het BAM-tracé krijgt hier negatieve punten (-2), het tunnelalternatief positieve punten (+2).

Ook op het vlak van leefmilieu (luchtvervuiling en lawaai) scoort de tunnel stukken beter. Het fijn stof zou in de tunnel weg gefilterd worden. Met de tunnel komt er zuurstof voor de stad én voor de haven, besluiten de experten van ARUP/SUM.

Bovendien kost de tunnel zelfs minder dan het BAM-viaduct. Alleen zouden de tolinkomsten lager liggen. Maar dan wel omdat er 4000 vrachtwagens minder zouden aangetrokken worden : wat op zich weer een positief punt is. Met een verfijnde variant (toch vrachtwagens in de Kennedy-tunnel die tol betalen) scoort de tunnelvariant ook op financieel vlak beter.

En dan is er nog de kwestie van de timing. Uiteraard is er voor de uitvoering van de tunnel meer tijd nodig, omdat hierrond de procedure nog moet starten. Anderzijds is het bijna zeker dat door het geklungel van de BAM de hele MER-procedure op bevel van de Raad van State of de rechter zal moeten worden overgedaan. Dus ook op vlak van de benodigde tijd zou het verschil minimaal zijn.

Voor Groen! is het besluit duidelijk : de Antwerpenaars zouden wel zot zijn, als ze met deze nieuwe studie in handen, niet voor de tunnel zouden kiezen.

Groen! zal deze oplossing dan ook met man en macht verdedigen in de campagne voor de volksraadpleging dit najaar.

Uiteindelijk zal ook de Vlaamse regering kleur moeten bekennen.
Doorrijden en niet omzien, is geen optie meer…

Freya Piryns, gemeenteraadslid Groen!