07 juli 2009

StRaten-generaal vraagt duidelijkheid over mogelijke schadeclaim - Streekkrant

Het actiecomité stRaten-generaal vraagt duidelijkheid over de mogelijke schadeclaims waarop aannemer Noriant aanspraak kan maken in het dossier van de Oosterweelverbinding. "We vragen de bekendmaking van het voorcontract", luidt het. De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) wil daar niet op ingaan.

StRaten-generaal verwijst naar mediaberichten over torenhoge schadeclaims. "BAM-voorzitter Karel Vinck stelt dat er 'aanzienlijke schadevergoedingen' betaald moeten worden als de Lange Wapper er niet komt. Ofwel heeft hij gelijk, en dan heeft de BAM zonder dat het dat moest, en tegen de belangen van de Vlaamse regering in, dergelijke schadeclaims toegezegd aan het bouwconsortium Noriant. Ofwel heeft hij geen gelijk, en dan is de bewering te beschouwen als intimidatie aan het adres van zij die protest aantekenen tegen het bouwproject en als een manier om druk uit te oefenen op de politieke wereld", aldus stRaten-generaal.


Shared via AddThis