16 oktober 2009

Willem Jan Neutelings, ingenieur-architect in De Standaard van vandaag 16 oktober

"Het is dan ook onbegrijpelijk dat er begin eenentwintigste eeuw voor Antwerpen nog steeds plannen worden gemaakt op basis van een ingenieursvisie uit de jaren zestig. Hoe mooi de promotiebrochure ook oogt, de essentie van het Oosterweeltracé op de rechteroever blijft een snelwegviaduct op poten met veertienbaansasfaltwegen dwars door stedelijk gebied. Dat is een oplossing die geen stad ter wereld vandaag nog in zijn hoofd zou halen. Beeldt u eens in dat voor de zuidelijke aansluiting van de Ring op de E19 niet de Craeybeckxtunnel, maar een kilometers lang Craeybeckxviaduct was gebouwd, dat op hoge poten langs het Augustinus- en Middelheimziekenhuis scheert en het dwars door het Middelheimpark snijdt. Dan hadden de sculpturen in het openluchtmuseum nu overdekt gestaan! De potentie van de Antwerpse zuidrand als aantrekkelijk groen woongebied was voor altijd verloren gegaan. Dat is de grimmige toekomst die vandaag dreigt voor het noorden van de stad."

WILLEM JAN NEUTELINGS
Wie? Ingenieur-architect, inwoner van de noordkant van Antwerpen en ontwerper van het Museum aan de Stroom.
Wat? Zal zondag NEE stemmen.
Waarom? Het BAM-tracé is een verminking van de stad.