03 september 2010

Brug of tunnel-discussie niet de kern van de zaak: wel voor of tegen BAM-tracé

De discussie rond de Lange Wapper wordt ten onrechte verengd tot een keuze voor een viaduct, een ingezonken of een geboorde tunnel. ‘De enige echte keuze is: voor of tegen het BAM-tracé’, stellen Antwerps gemeenteraadslid en senator Freya Piryns en Vlaams parlementslid Mieke Vogels. ‘Onbegrijpelijk ook dat enkele weken voor de Vlaamse Regering een eindbeslissing wil nemen over haar masterplan 2020, de plannen nog altijd niet openbaar zijn’.
De gezondheid en het leefmilieu dienen te primeren en als daarvoor een meerkost dient betaald te worden, dan zij het zo. Maar of dat ook echt zo is, zal nog moeten blijken. Eén ding is zeker : de gezondheidsschade door meer fijn stof en lawaai is voor ons ook een reële kost en die willen we vermijden. “