08 september 2010

Waarom wandelt Ademloos op zondag 19/9?


OPEN OPROEP

19 september is het autoloze zondag in Antwerpen.
Geen mooiere dag om aandacht te vragen voor de verkeersproblematiek.

De Antwerpse actiegroepen nodigen u dan ook uit om op 19 september mee te wandelen. We vertrekken rond 14 uur ter hoogte van Voetgangerstunnel/zuiderterras en komen vanaf 15u30 aan bij het justitiepaleis. We sluiten af met een paar korte toespraken, muziek en 'acts'.
Wij wandelen achter straatbrede panelen met volgende teksten:
waarom wandelen wij?
voor minder verkeer.
voor minder fijn stof.
voor minder lawaai.
voor veel minder ring.
voor veel meer meccano.
voor het behoud van onze natuur.
voor respect voor Antwerpen.
Dit is wat ons betreft de essentie van waar het in Antwerpen om draait.

Als gevolg van de R1 (de Ring) komt er een absoluut ongezonde hoeveelheid verkeer dwars door onze stad. Massale hoeveelheden hiervan zijn doorgaand.
• Met name 80 % van het vrachtverkeer.
• Dit duurt al ruim 40 jaar.
• Dit moet veranderen.
• Dit kan veranderen.
• Door voor het Meccanoplan te kiezen.

Dit signaal willen we uitsturen naar de politici die voor eind september een
beslissing nemen rond het Oosterweeldossier.

Respect is wat ze na de volksraadpleging beloofden: Geen BAM tracé.