23 september 2010

Oosterweelbeslissing (?) is cynisch en onlogisch

Na het referendum was het al onmogelijk om een viaduct te bouwen, maar nu is het ook definitief begraven. Het is heel onlogisch dat een belangrijk aspect van het Meccano-tracé, namelijk het ontlasten van de ring van doorgaand vrachtverkeer, wel een deel van de oplossing wordt door het intunnelen van de R11 tussen de rotonde van Wommelgem en Wilrijk, maar dat niet wordt ingezien dat dit ook een oplossing was voor het grootste deel van het doorgaande verkeer, namelijk van oost naar west, via de zg. oostelijke bretel (of tangent) via een derde scheldeoeverbinding die noordelijker zou gaan. Dit was voorzien in het Meccanotracé. Voor Deurne is het alvast hoopvol dat er nu blijkbaar geen verbreding van de E313 door het Rivierenhof noodzakelijk is. Maar aangezien het gros van het verkeer nog steeds naar de ring wordt geleid, blijven wij bij gebrek aan oostelijke bretel eisen dat er drastische maatregelen nodig blijven voor de leefbaarheid in de omgeving van de E313 (en de plaatsing van de geluidsschermen is niet voldoende). Ook de omgeving van de Ten Eeckhovelei blijft onmenselijk zwaar belast met fijn stof en lawaai (en des te meer, aangezien de tunnelmond daar bovengronds komt!).
Het is dus bijzonder cynisch dat deze strop rond de hals van de Antwerpenaar door onszelf betaald moet worden.