22 januari 2011

Maximumsnelheid Bisschoppenhoflaan beperkt tot 50 per uur

De Bisschoppenhoflaan in Deurne wordt eindelijk aangepakt. De Bisschoppenhoflaan is het districtsbestuur van Deurne al lang een doorn in het oog. "Helaas hebben wij er niets te vertellen, want het is een gewestweg", zegt districtsvoorzitter Frank Geudens (sp.a).
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) laat nog deze maand nieuwe borden zetten in de straat die al jaren een zwart punt is op het vlak van verkeersveiligheid. "De snelheid wordt van 70 naar 50 gezet", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Mieke Vogels (Groen!). "Dit is maar een kleine stap vooruit. In deze vorm blijft de Bisschoppenhoflaan een moordbaan."

In 2009 deden er zich 22 ongevallen met letsel voor op de Bisschoppenhoflaan en tien op kruispunten met de Bisschoppenhoflaan. Daarbij vielen drie zwaargewonden en een dode. De Vlaamse Overheid deed eerder al een aantal kleine ingrepen om de veiligheid te verhogen, maar dat was onvoldoende. Nu er een heraanleg in beide richtingen van de Bisschoppenhoflaan tussen de Ten Eeckhovelei en de Merksemsesteenweg op het programma staat, lijkt daar verandering in te gaan komen. Zowel rijbanen, fietspaden als voetpaden worden vernieuwd. Ten laatste in februari zouden er borden worden gezet om de nieuwe maximumsnelheid van 50 kilometer per uur in plaats van de huidige 70 per uur aan te geven. Zo hoopt men van de laan in Deurne een verkeersveiligere plaats te maken.

"Inderdaad, dit is maar een klein stapje vooruit", zegt ook Mieke Vogels, tevens districtsraadslid. "We moeten ons geen illusies maken. De Bisschoppenhoflaan in deze vorm zal een moordbaan blijven. Er wonen bovendien veel mensen, er staan veel appartementsblokken. Nieuwe borden plaatsen is niet genoeg. Ik hoop dat de politie de chauffeurs er streng zal controleren."

Die controle zal zeker nodig zijn, want minister Crevits heeft gezegd dat de Bisschoppenhoflaan tussen de Ten Eeckhovelei en de Merksemsesteenweg wordt heraangelegd. Zowel de rijbaan, als de fietspaden en trottoirs worden aangepakt. "Nu zit de rijbaan er vol putten en barsten", zegt Mieke Vogels. "Als er een nieuw wegdek komt, hebben veel chauffeurs de neiging om sneller te gaan rijden."

"In Deurne hopen we dat eens het Oosterweeltracé vastligt, de Vlaamse Gemeenschap dan eindelijk ook werk wil maken van een grondige heraanleg van de hele Bisschoppenhoflaan", zegt Vogels.