13 april 2013

Raad van state doet uitspraak inzake bouw tunnel - luchthaven Deurne: aannemer en prijs bekend. Dalende trend passagierscijfers zet zich door in 2013.

We hadden al vernomen dat er één van de kandidaten voor het realiseren van de tunnel onder de RESA naar de Raad van State was gestapt omdat hij het niet eens was met de toewijzing. De RVS heeft ondertussen uitspraak gedaan, hieronder de conclusie (de klacht van CEI-De Meyer nv – Betonac nv werd verworpen). De belastingbetaler zal nog eens bijna 55 miljoen euro bijdragen voor een luchthaven die ondertussen in het eerste kwartaal van 2013 het laagste passagiersaantal ooit realiseerde.

Uitspraak Raad van State (arrest nr. 222.853 van de Raad van State van 14 maart 2013)

“I. Voorwerp van de vordering
1. De vordering, ingesteld op 8 februari 2013, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “de beslissing van het Vlaams Gewest van onbekende datum, zoals gevoegd bij het schrijven van het Vlaams Gewest d.d. 25 januari 2013, waarbij wordt beslist de opdracht, voorwerp van het bestek 1M3D8E/11/11, ‘de aannemingsopdracht van werken voor Antwerpen: ondertunneling Gewestweg R11 ter hoogte van Luchthaven Deurne’ te gunnen aan de thv Jan De Nul nv - Blaton nv, voor een bedrag van 54.716.185,75 EUR (incl. BTW) /45.219.988,22 EUR (excl. BTW) en niet aan de thv Cei-De Meyer nv – Betonac nv”.”

De vordering van Cei-De Meyer NV – Betonac NV werd door de Raad van State verworpen.

--------
Dalende trend passagierscijfers luchthaven Deurne zet zich ook door in 2013, na het jaar met het slechtste passagiersaantal ooit (2012) blijven de cijfers voor het eerste kwartaal van 2013 in dalende lijn. Vorig jaar was het eerste kwartaal nog “relatief goed”, nu scoort de luchthaven het laagste cijfer ooit.

2013
jan/13 9058
feb/13 10474
mrt/13 12785

totaal: 32.317 passagiers