01 april 2013

Groen legt eerste advies Fietsstraat voor in de districtraad!


Groen Deurne stelde op de districtsraad van 21 februari voor om de Van Hersbekelei om te vormen tot de eerste zinvolle fietsstraat . Het is een rustige straat aantrekkelijk voor de zachte weggebruiker doordat doorgaand verkeer afgeleid wordt via de Van Notenstraat om zo opnieuw op de Jozef Verbovenlei te belanden, waar het vandaan kwam.
Ze wordt dus veelvuldig door fietsers op weg naar het Te Boelaerpark gebruikt (parkscholen). Maar doordat tweerichtingsverkeer voor fietsers niet toegelaten is en het wegdek (kasseien) in slechte staat is rijden bijna alle fietsers het voetpad. Deze situatie zouden we met de omvorming tot een fietsstraat kunnen verbeteren. Een fietsstraat is een speciale regeling, wettelijk sinds begin dit jaar, waardoor fietsers voorrang krijgen op auto’s. Fietspaden aanleggen was in deze rustige straat niet nuttig, en ook niet mogelijk zonder te raken aan het aantal parkeerplaatsen. Een fietsstraat lost dit wel op, een win-winsituatie voor elke weggebruiker. Hiermee geven we de vele fietsers het comfort en de veiligheid op hun dagelijks traject van en naar scholen in de omgeving. Het voorstel is niet van tafel geveegd, maar wordt verdaagd omwille van verder onderzoek rond mogelijkheden binnen de huidige wetgeving. Ondertussen staat er wel een raadscommissie over fietsstraten gepland. Wordt vervolgd dus.