01 april 2013

De plannen van LIVAN I belemmeren de ecotunnel Park Groot Schijn, Groen was benieuwd naar het standpunt van ons districtscollege.

Groen interpelleerde de districtsraad over de onveilige situatie die ontstaat voor de gebruikers van de Ecotunnel Park Groot Schijn waar de tunnel onder de E313 de antenneverbinding van de tram zal kruisen. De participatiegroep (die de inspraak organiseerde met de gebruikers van het gebied van het toekomstige park Groot Schijn) tekende bezwaar aan over de plannen rond de antenneverbinding omdat ze op geen enkele wijze getoetst zijn met de buurt en de omgeving. Bovendien zullen de plannen de aanleg van de ecotunnel serieus belemmeren. Op de infoavond van 26 februari 2013 kwam er helaas geen concrete oplossing voor deze gevaarlijke situatie, terwijl dit al meermaals door De Lijn beloofd was aan de participatiewerkgroep. Het aanleggen van deze antenneverbinding naar de Park en Ride in Wommelgem is trouwens een dure en nutteloze keuze omdat de capaciteit van de parking te beperkt is, bovendien weten we nog helemaal niet hoe en waar de nieuwe park en ride zal komen door de onduidelijkheid over de aanleg van de nieuwe verkeersturbine om de R11bis en A102 op de E313 aan te sluiten (de eerste schetsen plaatsen die turbine pal bovenop de huidige parking). Maar de stad heeft hier geen oren naar. Wij waren benieuwd naar het standpunt van ons districtscollege over dit dossier. Een duidelijk antwoord hebben we niet gekregen behalve dan dat de schepen zich ook vragen stelt bij de antenneverbinding naar de park en ride en dat dit dossier onomkeerbaar is. Wat ons betreft bleven we wat op onze honger zitten.