15 juni 2013

Groen voert mee actie op woensdag 19 juni met de sociale sector, kom ook af!


De sociale sector in Antwerpen trekt vandaag terecht aan de alarmbel. Wie naar de cijfers durft kijken, kan niet anders dan vaststellen dat het vijf voor twaalf is voor Antwerpen. Antwerpen heeft nood aan een stevig armoedeplan met bijhorende fondsen, als we de toekomst van onze stad niet willen hypothekeren.Onze stad kan niet enkel inzetten op liefdadigheid, ze moet ook structurele maatregelen nemen. Net als Vlaanderen. Maar net op deze twee niveaus, waar N-VA aan de macht is, zien we dat de structurele aanpak van armoede stottert. In de plaats krijgen we een verdeel en heersstrategie waarbij met de middelen wordt geschoven binnen het middenveld:

“Besparen op sociaal beleid in Antwerpen betekent simpelweg de realiteit in Antwerpen ontkennen. Dit stadsbestuur zit vast in een kaasschaaflogica waar iedereen inlevert, maar ziet niet in dat besparen op sociaal beleid Antwerpen net meer ontwricht. Wie werk wil maken van een ambitieus en breed gedragen armoedeplan voor Antwerpen gaat in overleg met het middenveld, in plaats van te dreigen met nog meer besparingen op kap van de zwaksten in onze stad.” aldus Meyrem Almaci

Groen ondersteunt dan ook volledig de oproep van het sociaal middenveld en vraagt de schepen en het college hun aanpak bij te sturen. Daarom laat ook Groen op woensdag 19 juni graag mee van zich horen tijdens de geplande actie. We verzamelen om 15u op de Groenplaats en hopen dat vele Groene leden zich aansluiten om de roep naar meer middelen voor een sociaal Antwerpen luider te doen klinken. Doe zeker ook je Groen-tshirt aan. Meer lezen over de actie kan hier.
http://groenantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=1bf63477231ac354de63530e9&id=dda2f20c59&e=067d6500f4