09 juni 2013

Picknick Groen Eksterlaar

Zondag 9 juni organiseerde Groeneksterlaar een picknick op de groene long Eksterlaar in Deurne, waar 15 hectaren groen en bos volgens de plannen moeten wijken voor een nieuwbouwwijk van 580 woningen.
Groeneksterlaar is een bewonersgroep die constructief in overleg treedt met de stad Antwerpen en projectontwikkelaar Vooruitzicht om de plannen bij te sturen. Hiertoe wordt een participatietraject opgestart met ondertekening van een charter. De bedoeling is te gaan voor een substantiële vermindering van de bebouwing en een veel grotere openbare groene ruimte, met maximaal behoud van grote bestaande bomen.
De bewonersgroep heeft reeds meer dan 3000 handtekeningen hiertoe opgehaald in de buurt, en plant die binnen enkele weken te overhandigen aan schepen Rob Van De Velde (Antwerpen - ruimtelijke ordening), tegelijk met de ondertekening van het charter. Een botanische ontdekking van Eksterlaar met de herborist Maurice Godefridi, ging de picknick vooraf. Een dertigtal wandelaars ging in op dit initiatief van vzw De Beek.
De eerste bedoeling van de picknick, die een tachtigtal deelnemers trok, was de buurtbewoners verder te informeren zowel over de bouwplannen als over de acties en objectieven van Groeneksterlaar. Dit gebeurde uitvoerig. Deelnemers hingen boompoëzie aan hun lievelingsboom. Ook werd een genummerde wandeling op het terrein ingehuldigd (vertrek aan de esdoorn Eksterlaar tegenover huis nr 88). Het Eksterpad toont de verwonderde wandelaar hoe verrassend groot het gebied is, alsook de rijkdom aan allerlei bomen, struiken, bloemen en bessen.