22 november 2014

Deurnese inwoners willen Ringland

Deze middag verzamelden een tweehonderdtal Deurnese inwoners op het Cogelsplein op de Ringlandtour door de districten.
Doel was de mensen te informeren over de mogelijkheden die het Ringlandconcept biedt voor het district Deurne, en dan vooral voor de inwoners van Deurne Noord (rond Ten Eeckhovelei en Bisschoppenhoflaan) die nog zwaarder getroffen zullen worden door het BAM- of OosterweeltracƩ.

Vorige donderdag keurde de districtsraad nog een motie unaniem goed waarin gevraagd wordt dat het Ringland haar plan mag komen toelichten.  De vraag van Groen om meteen ook 5000 euro te investeren in een studie die door Ringland uitbesteed zou worden werd helaas weggestemd.
Ringland wil drie cruciale studies uitvoeren: een mobiliteitsstudie voor de verfijning van het mobiliteitsconcept van de overkapping, een leefbaarheidsstudie en een opbrengst- en batenstudie. Het project heeft daarvoor 100.000 euro nodig en zamelt die in bij sympathisanten. Daarom zoekt Ringland 5000 mensen die elk 20 euro willen doneren. Momenteel heeft het project al meer dan de helft van dit bedrag ingezameld.
Groen overhandigde zaterdagmiddag meteen 200 euro.