14 november 2014

Zet de overkapping van de ring op de kaart in DeurneZATERDAG 22 NOVEMBER 2014 16 tot 17.30u

COGELSPLEIN (Turnhoutsebaan), Deurne
Beste,
Wellicht hoorde U al dat Ringland momenteel een infotoer organiseert in alle Antwerpse districten. Op zaterdag22 november vanaf 16u strijkt de Ringlandploeg neer op het Cogelsplein.
Maar laat ons eerst nog even kort samenvatten wat RINGLAND is. Ringland is initiatief van een onafhankelijke groep architecten en stedenbouwkundigen die een oplossing uitgewerkt hebben voor de huidige verkeersoverlast van de Antwerpse Ring. Ze stellen voor de Ring te overkappen, waardoor een gezondere en rustige omgeving gecreëerd wordt, met meer aandacht voor groen, openbare ruimte en trage verbinding tussen kernstad en voorstad (b.v. tussen Deurne en Borgerhout intra muros).  Minder bekend is dat Ringland het verkeer op de Ring ook vlotter organiseert, onder meer door het scheiden van doorgaand snelwegverkeer (dat niet in Antwerpen moet zijn, en wooronder veel vrachtwagens) en stadsverkeer. Bovendien schept het ontwerp ook nieuwe kansen voor stadsontwikkelingen (b.v. inplanting van nieuwe woningen en bijhorende diensten, scholen, sport- en spelvoorzieningen…).
Om dit evenement beter te doen slagen willen we graag beroep doen op zoveel mogelijk VERENIGINGEN, CLUBS, INITIATIEVEN, SCHOLEN EN ACTIEVE BURGERS uit Deurne. Dit omdat we ervan overtuigd zijn dat realisatie van Ringland ook voor jullie een belangrijke positieve impact kan hebben.
Daarom nodigen we U graag uit om die dag aanwezig te zijn op het COGELSPLEIN, en zouden we het erg appreciëren indien U dit initiatief wil kenbaar maken bij de leden of doelgroep van Uw vereniging, b.v. door dit bericht verder te verspreiden bij Uw achterban (via e-mail, facebook of persoonlijk contact…).Indien U dat wenst zijn we ook graag bereid om tot bij U te komen voor meer toelichting over ons initiatief.
Maar er kan nog meer: indien U als vereniging dit evenement ook actief wenst te ondersteunen, zouden we dat ook erg appreciëren. Dit kan b.v. door samen met ons op 22 november op het Cogelsplein een randactiviteit te verzorgen. Heb je een idee, stel het ons voor, dan bezien wij of het kan…
We kijken uit naar Uw reactie en verwelkomen jullie graag op 22 november op het Cogelsplein!
Vriendelijke groeten,

Het team van Ringland-on-tour Deurne
www.ringland.be