20 december 2014

Voor meerderheid hoeft de districtsraad geen advies te leveren over het mobiliteitsplan

Omdat stadsschepen Kennis voor het  mobiliteitsplan van de stad Antwerpen, ondanks de beloften van een participatietraject, de districtsraden geen advies vraagt, stelde Groen de vraag om als districtsraad een standpunt in te nemen dat advies van de districten bij dergelijk groot dossier met impact op de districten zelf een noodzaak is. 
Spijtig genoeg heeft de meerderheid de resolutie verworpen, de districtsschepenen hebben wel op een informeel college hun gedacht mogen zeggen en de adviesraden ook. Maar de vertegenwoordigers van de inwoners van Deurne dus niet.
En waarom niet? Schepen Kennis heeft op een overleg van de districten op de vraag van de districtsvoorzitter van Borgerhout (Marij Preneel- Groen) om dit aan de verschillende districten voor te leggen het volgende geantwoord: "neen, we hebben beslist dit niet te doen want het plan is 'breed gedragen'".  
De districtsschepen volgt dus slaafs zijn schepen, een gemiste kans om niet, net als Borgerhout , een collegiale brief te schrijven. Weeral een zoveelste voorbeeld dat het districtscollege geen eigen standpunt durft innemen. Jammer, de stem van de Deurnenaars wordt weer eens niet gehoord.