17 april 2007

Helicopter boven het Rivierenhof

Vraag van Mieke Vogels voor de districtsraad van 26 april 2007:
Het mooie weer tijdens de paasvakantie lokte heel wat Deurnenaars naar buiten. Het Rivierenhof maar ook de groenzones van de bosuil lokten heel wat wandelaars. De groenzones in ons district hebben te lijden onder de geluidsoverlast van de aotosnelwegen die Deurne doorkruisen en omringen. Daar bovenop komt het lawaai van een rondcirkelende helikopter.

Minstens twee maal per maand en steeds op woensdag ook tijden de voorbije paasvakantie, cirkelt er een helikopter van de politiediensten boven Deurne Noord. Soms draait de helikopter er gedurende een half uur rondjes soms meer dan een uur. Het geluid is vaak erg irriterend. Dat een helikopter toeziet op risicomatchen in het Antwerp voetbalstadion begrijpen de mensen wel maar heel wat inwoners van de wijk vragen zich af waarom deze helikopter er steeds op woensdag hangt.

Kan de districtsvoorzitter mij antwoorden op volgende vragen:

  • Waarom cirkelt er op woensdagnamiddag een helikopter boven Deurne Noord?
  • Wie geeft de opdrachten voor deze vluchten?
  • Hoe vaak worden deze vluchten gehouden en wat is het doel van deze vluchten?

Geen opmerkingen: