06 april 2007

Rioolwaterzuiveringstation Deurne heropend.

Vlaanderen slaagt er, met 8 jaar vertraging, voor het eerst in 75 procent van het stikstof uit het huishoudelijk afvalwater te verwijderen. Dat is te danken aan de gerenoveerde rioolwaterzuiveringsinstallatie in Deurne (de "paaseieren") die zopas werd heropend. In 2004 werd Vlaanderen nog op de vingers getikt door Europa omdat ze de Europese stikstofnorm niet haalde. Maar na drie jaar is de renovatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Deurne eindelijk rond.
De Bond Beter Leefmilieu (BBL) countert het hoerabericht van Vlaams Leefmilieuminister Peeters met een rapport dat aantoont dat de helft van de waterzuiveringsinstallaties de normen over de verwijdering van stikstof niet halen. "De globale verwijdering van stikstof in de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt wel gehaald, omdat de grote stations het goed doen. Maar het zijn vooral de kleine en middelgrote RWZI's die het niet halen," zegt Wim Van Gils van BBL. "Volgens het meest recente rapport van de Vlaamse Milieu Maatschappij heeft het gros van de RWZI's problemen om de verwijderingspercentages voor stikstof, die per installatie gelden, te halen", aldus BBL. Volgens de milieuorganisatie heeft dat een belangrijke negatieve impact op heel wat waterlopen. Het te veel aan stikstof in de wateren zorgt ervoor dat waterplanten en vooral wieren zich explosief ontwikkelen, waardoor 's nachts zuurstoftekorten kunnen ontstaan.
Daarom moet er werk worden gemaakt van een algemene afkoppeling van de regenwaterafvoer van het afvalwater, zodat het afvalwater geconcentreerder toekomt in de waterzuiveringsinstallaties.
Waar we in Deurne wel verheugd over zijn, is dat het zuiveringsstation (dat één van de grotere is en het afvalwater van 215.000 inwoners van Deurne, Berchem en Borgerhout zuivert) sinds de stikstofconcentratie daalde, een verzamelplaats is geworden voor duizenden vissen rond het uitstroompunt van het gezuiverde water. De vissen - blankvoorns, windes, karpers en palingen - zwemmen vanuit het Lobroekdok naar de bassins, op zoek naar de extra zuurstof. Deurne bewijst daarmee dat de pas afgeronde renovatie gunstige resultaten heeft.

Deurne mag nog als voorbeeld gelden. Het slib dat na zuivering overblijft, wordt er vergist. Het methaangas dat daaruit ontstaat, wordt verbrand om groene stroom op te wekken. En de restkorrels gaan naar Electrabel, dat ze op zijn beurt voor stroomproductie gebruikt.
Dat levert elektriciteit op voor een equivalent van 2.500 gezinnen. Het slib moest vroeger gestort worden.

Geen opmerkingen: