26 oktober 2007

Openbaar onderzoek over het kennisgevingrapport voor het milieueffectenonderzoek verbreding Albertkanaal tussen Wijnegem en Antwerpen


Wat?
De Vlaamse Regering heeft het plan om het Albertkanaal tussen Wijnegem en Antwerpen te verbreden. Alvorens deze plannen van de overheid worden goedgekeurd, verplicht de wet dat ze worden onderworpen aan een milieueffectenstudie of -onderzoek (MER). Een MER onderzoekt de mogelijke schadelijke gevolgen van een plan op het water, de lucht, de veiligheid en gezondheid van de mens, de biodiversiteit, het geluid, enzovoort.
In een eerste stap hebben alle belanghebbenden de mogelijkheid om kennis te nemen van wat er in een later stadium allemaal zal onderzocht worden. Dat heet in vaktermen het kennisgevingrapport van het milieueffectenonderzoek.

Geen opmerkingen: