22 oktober 2007

Ook in Deurne maakt de Antwerpse ring te veel lawaai

Mieke Vogels'Als het Vlaams Gewest de eigen geluidsmetingen respecteert, moeten er langs de hele Antwerpse ring en langs de E19 in Wilrijk geluidsschermen komen.' Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordigster en Deurnes districtsraadslid Mieke Vogels die tegelijk eist dat het Vlaams Gewest die volledig betaalt.

Een tijdje geleden werd de berm van de autosnelweg in Wilrijk, die dichtbegroeid was met struiken en bomen, helemaal kaalgekapt'. Het lawaai is daardoor niet meer te harden. Buurtbewoners uit Wilrijk en de buren van de overkant uit Edegem hielden daarom afgelopen weekend een protestactie, die de steun kreeg van Mieke Vogels. Het Vlaams Gewest liet ter plaatse geluidsmetingen uitvoeren om de ernst van de situatie in te schatten. 'Er is meer dan 70 decibel gemeten terwijl vanaf 65db de overheid het plaatsen van geluidschermen oplegt.'
Ook in Deurne worden de geluidnormen voortdurend overschreden.

Prijskaartje
'Maar daar wringt het schoentje', zegt Vlaams parlementslid Mieke Vogels. 'Het Vlaams Gewest eist dat de lokale overheid ongeveer de helft van die geluidschermen betaalt. Waardoor er in de praktijk bijna nergens geluidschermen komen omdat de lokale besturen die cofinanciering niet zien zitten wegens veel te duur. Pas wanneer er meer dan 85db wordt gemeten, en dat is dan weer enorm hoog, betaalt het Vlaams Gewest de volledige factuur.' Mieke Vogels vindt niet dat de buurtbewoners verweten kan worden dat ze in de buurt van een autosnelweg wonen. 'Want metingen wijzen uit dat de geluidsoverlast in de buurt van autosnelwegen de jongste jaren enorm gestegen is, vooral door de serieuze toename van het vrachtverkeer.' Metingen van het Vlaams Gewest wijzen trouwens uit dat langs de hele Antwerpse ring in feite geluidschermen moeten komen. Overal worden waarden van meer dan 70db gemeten. Op dit moment staan er enkel schermen op het A12-viaduct in Wilrijk en over een paar honderd meter langs de E313 in Deurne. 'Maar net als elders in Vlaanderen wil ook de stad Antwerpen de plaatsing daarvan niet meefinancieren, gelet op de kostprijs. Bovendien schuift de Vlaamse regering het probleem van de geluidsoverlast rond de Antwerpse ring voor zich uit door te stellen dat eerst de Oosterweelverbinding moet zijn gerealiseerd. Zogezegd omdat die de verkeersstromen op de Antwerpse zal beïnvloeden.' Vogels en ook parlementsleden van andere partijen in het Vlaams parlement vragen nu aan de Vlaamse regering om die cofinanciering van geluidschermen af te schaffen. 'Het is het Vlaams Gewest dat autosnelwegen aanlegt en exploiteert, dan moet ze ook maar opdraaien voor de kosten van het plaatsen van geluidschermen.' Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) geeft echter niet thuis. Zij wil eerst de resultaten afwachten van de geluidbelastingkaarten van Vlaanderen die op dit moment worden opgemaakt.

Geen opmerkingen: