30 oktober 2007

Nieuw indianenverhaal: vliegveld Deurne potentiële locatie voor nieuw voetbalstadion?

Groen! Deurne is net zoals de gemeentebesturen van Borsbeek en Mortsel verwonderd dat het stadsbestuur het vliegveld van Deurne plots nomineert als mogelijke locatie voor de bouw van een nieuw voetbalstadion voor 40000 toeschouwers (naast 4 andere overblijvende locaties). Tot deze selectiefase waarbij er oorspronkelijk 12 locaties genoemd werden was er geen sprake van het vliegveld.
Dit ideetje zou uit de kringen van minister Van Mechelen afkomstig zijn, waarschijnlijk omdat er te weinig belangstelling is van luchthavengebonden bedrijven om het geplande bedrijventerrein te bevolken (en de kost voor de omlegging van de R11 mee te dragen). Waarmee nog maar eens aangetoond wordt dat de luchthaven een economisch wangedrocht is, dat alleen kan blijven bestaan dank zij het gulle overheidsmanna.
Terecht vrezen de burgemeesters Leo Vlaeymans (CD&V) en Ingrid Pira (Groen!) dat door een bijkomend voetbalstadion het verkeer helemaal geblokkeerd geraakt. Ze pikken het trouwens niet dat ze deze piste via de media moesten vernemen, zonder dat er overleg was. Antwerpen wil tegen de jaarwisseling de knoop doorhakken.
Minister-president Peeters haastte zich om dit zoveelste indianenverhaal de kop in te drukken (?), we zijn benieuwd. Wordt zeker vervolgd...

Geen opmerkingen: